O projekcie

Projekt jest kontynuacją działań edukacyjnych realizowanych w latach 2017-2020 przez naszą Fundację w rzecznych obszarach Natura 2000 pn.”Rzeki karpackie – czysta Natura 2000” oraz realizowanych obecnie w ramach projektu „Aktywna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk w obszarze Natura 2000 Raba z Mszanką PLH120093 i dopływach Raby” (Fundusze Norweskie EOG). Niniejszy projekt pt. „Rzeki małopolskie – czysta Natura 2000” jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (koszt dotacji 46.000,00 zł, koszt kwalifikowany zadania 58.500,00 zł).

Celem niniejszego projektu jest kampania zwiększająca świadomość społeczną na temat ekosystemów rzecznych na terenie woj. małopolskiego, ich roli w przyrodzie. Kampania promująca ochronę obszarów Natura 2000 oraz możliwości świadczenia przez rzeki usług ekosystemowych, jako sposobu walki ze zmianami klimatu. Edukacja poruszająca istotę wpływu rzek na wszystkie inne ekosystemy, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Zaplanowana edukacja na temat rzecznych obszarów Natura 2000 na terenie woj. małopolskiego będzie środkiem do skutecznej ochrony siedlisk i gatunków dla których obszary te zostały powołane. Na terenie naszego województwa wytyczono 19 obszarów Natura 2000 chroniących rzeki. 

W ramach niniejszego projektu zaplanowano: przeprowadzenie 200 godzin dydaktycznych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, przedszkoli, domów kultury itd.; konkurs wiedzy na Facebooku Fundacji o rzekach górskich i ich ochronie (wraz z nagrodami); szkolenie online dla dorosłych w wymiarze 30 h dydaktycznych np.: dla nauczycieli, edukatorów, przewodników turystycznych, urzędników, służb lokalnych i in. osób mających wpływ na kształtowanie wiedzy lokalnych społeczności na temat rzek; promocję projektu na podstronie internetowej, na profilu Fb oraz w lokalnych mediach (przygotowanie 4 artykułów promocyjnych). W projekcie zostanie wykorzystany efekt trwały z ww. wcześniejszych projektów tj. podręcznik – poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?” i książka o ochronie rzek i migrujących gatunków ryb „Od morza do źródła” (korekta, skład i wydruk).

Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji i do udziału w projekcie.