Bezpłatne weekendowe szkolenie online pt. „Jak edukować o karpackich rzekach?”

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych pragnie zaprosić Państwa do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W ramach projektu planujemy nieodpłatne szkolenie pt: „Jak edukować o karpackich rzekach?”

Szkolenie będzie dwudniowe:
I część 14 października 2023 (sobota), godz. 9-15,
II część 15 października 2023 (niedziela), godz. 9-15

 • Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, edukatorów, przewodników turystycznych, członków organizacji pozarządowych lub turystycznych, lokalnych urzędników i pozwoli uczestnikom zapoznać się z podstawowymi problemami dotyczącymi ochrony górskich rzek.
 • Każdy z uczestników otrzyma certyfikat udziału w szkoleniu oraz podręcznik „Jak edukować o karpackich rzekach?”
 • Podczas szkolenia nie jest wymagane używanie opcji transmisji wideo lub transmisji dźwięku. Jednak odpowiedzi będą udzielane głównie na pytania zadane dźwiękowo (przy dużej liczbie uczestników jest ograniczona możliwość odczytywania czatu w trakcie szkolenia).
 • Informujemy, że szkolenie online będzie nagrywane, w celu umożliwienia rozliczenia dotacji za prowadzenie szkolenia.

Zgłoszenia przyjmujemy do piątku 13.10.2023 do godz. 20:00

Tematyka szkolenia:
Jak edukować o degradacji rzek? Czy można to zrobić w ramach zwykłej edukacji szkolnej? Niniejsze szkolenie ma na celu pokazać jak powiązać wymogi podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych z tematyką ochrony ekosystemów dolin rzecznych. Zakres poruszany na szkoleniu: zasoby i obieg wody w przyrodzie; znaczenie wody dla organizmów; wpływ zanieczyszczeń; specyfika rzek górskich i podgórskich; korzyści z rzeki dla człowieka; powodzie i susze; naturowe siedliska przyrodnicze; gatunki naturowe; gatunki obce i inwazyjne; ważne dla Europy zwierzęta nadrzeczne – ryby, płazy, ssaki, ptaki; bioindykacja – metoda oceny stanu środowiska rzecznego; zagrożenia dla ekosystemu rzecznego; renaturyzacja rzek itp. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną gotowe scenariusze lekcji, które może wykorzystać nauczyciel przyrody, biologii czy geografii do edukacji w szkole podstawowej. Do każdego z 14 tematów opracowane zostały po dwa scenariusze lekcji – dla dwóch grup wiekowych: uczniów klas IV-VI oraz uczniów klas VII-VIII.
– Szkolenie przeznaczone jest głównie dla osób zamieszkujących na terenie woj. małopolskiego (na stałe bądź czasowo) lub dla osób pracujących czy też studiujących na terenie woj. małopolskiego,
ale zapraszamy też osoby z innych województw.

Zapraszamy serdecznie i liczymy na Państwa obecność.
W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem joanna.d.wojcik@op.pl


FORMULARZ ZGŁOSZENIA na szkolenie „Jak edukować o karpackich rzekach?”


  Proszę o przesłanie podręcznika i certyfikatu:


  Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych.
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: patrycja.fwie@gmail.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji szkolenia online;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji projektu edukacyjnego;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody;
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne.