Kontakt

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
ul. W. Sikorskiego 5/1.3, 32-020 Wieliczka
tel. 607 358 222

partycja.fwie@gmail.com