Warsztaty

Dziękujemy za udział w bezpłatnych warsztatach edukacyjnych o rzekach małopolskich!

W ramach projektu „Rzeki małopolskie – czysta Natura 2000” realizowanym w roku 2023 Fundacja wykonała 161 h zajęć edukacyjnych stacjonarnych, w których wzięło udział łącznie 2771 dzieci i młodzieży oraz 169 nauczycieli. Do zajęć zgłosiły się szkoły i przedszkola z miejscowości: Alwernia, Brzeszcze, Bukowno, Chocznia, Czułów, Gawłów, Grodzisko, Grojec, Łapczyca, Oświęcim,  Przeginia, Sułoszowa, Uście Solne, Wadowice, Włosienica, Woźniki – wszystkie z terenu woj. małopolskiego.

Celem zajęć była edukacja na temat ekosystemów rzecznych, ich roli w przyrodzie oraz świadczonych przez nie usługach ekosystemowych. Kampania promowała ochronę rzecznych obszarów Natura 2000 na terenie woj. małopolskiego, w tym siedlisk i gatunków dla których obszary te zostały powołane. Edukacja poruszała istotę wpływu rzek na wszystkie inne ekosystemy, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej oraz potrzebę ochrony naturalnej morfologii rzek, jako sposobu na ochronę przeciwpowodziową oraz ochronę klimatu.

Warsztaty współfinansowane były ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach projektu „Rzeki małopolskie – czysta Natura 2000” (koszt kwalifikowany zadania 58.500 zł, kwota dotacji 46.000 zł).

Za udział wszystkim dziękujemy!