WYNIKI KONKURSU

ZWYCIĘZCY W KATEGORII MŁODZIEŻ

Łącznie w konkursie wzięło udział 40 osób. Spośród uczestników, którzy odpowiedzieli poprawnie na wszystkie pytania wylosowano zwycięzców (metoda losowania: funkcja Randbetween w arkuszu Excel).

          Konkurs organizowany był w ramach projektu „Rzeki małopolskie – czysta Natura 2000”, który współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (koszt kwalifikowany zadania 58.500 zł, kwota dotacji 46.000 zł).  

ZWYCIĘZCY W KATEGORII MŁODZIEŻ

– Nagrody główne wylosowali:

Katarzyna Wojtas z Choczni

Oliwier Brańka z Grodziska

Katarzyna Górecka z Choczni

– Nagrody dodatkowe wylosowali:

Gabriel Baczyński z Oświęcimia

Anton Zajączkowski z Czułowa

Aleksandra Stoszek z Oświęcimia

Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za udział!

Prawidłowe odpowiedzi na pytania dla młodzieży:

1. Jak wygląda naturalna rzeka?
a) ma proste koryto, jest obudowa wałami przeciwpowodziowymi
b) ma kręte koryto, jest umocniona opaskami betonowymi i stopniami wodnymi
c) ma kręte koryto, rozdzielające się na mniejsze strugi, ma nieumocnione brzegi, brak na niej tam

2. Czego potrzebują ryby do życia i rozmnażania w karpackich rzekach?
a) czystej, natlenionej i chłodnej wody, koryta o różnorodnej budowie, żwirowego dna
b) zamulonej wody, aby mogły się ukryć, ciepłej wody do inkubacji ikry
c) prostego koryta bez kryjówek dla drapieżników, czystej i natlenionej wody

3. Dżuma racza – co to takiego?
a) to choroba, którą polskie raki szlachetne zarażają ptaki wodne
b) to choroba, którą obcy gatunek raka amerykańskiego zaraża polskiego raka szlachetnego

c) to choroba, którą raki amerykańskie zarażają ryby słodkowodne

4. Co dzieje się z zerwanymi haczykami wędkarskimi?
a) zrobione są ze stali, która szybko koroduje i rozpuszcza się w wodzie
b) po połknięciu przez ptaki haczyki zostają strawione przez soki trawienne żołądka
c) połknięte przez ptaki wodne haczyki utkną w przełyku powodując śmierć ptaków

5. Co robimy ze swoimi śmieciami po biwaku spędzonym nad rzeką?
a) zabieramy ze sobą i wyrzucamy do najbliższego kosza na śmieci
b) zostawiamy na miejscu, może ktoś inny za nas posprząta
c) porzucamy nad rzeką, woda zabierze i rozwlecze – co nas to obchodzi

6. Rzadkie gatunki płazów żyjące nad rzekami karpackimi to:
a) ropucha szara, żaba trawna, kumak górski, traszka karpacka
b) kumak górski, traszka karpacka, salamandra, traszka górska
c) ropucha zielona, rzekotka, ropucha szara, kumak nizinny

7. Zagrożenia dla ekosystemu rzek to:
a) regulacja koryt, budowa tam i umacnianie brzegów, wycinanie lasów łęgowych, pobór żwiru z koryt, zaśmiecanie, zrzucanie ścieków, niekontrolowany połów ryb
b) hałasowanie nad rzeką, opalanie się nad wodą, zrzucanie ścieków, obserwacje ptaków, regulacje koryt, budowa tam i zbiorników wodnych, zwalczanie inwazyjnych gatunków roślin
c) wsypywanie żwiru do koryt rzek, uprawianie kajakarstwa i innych sportów wodnych, usuwanie tam i stopni wodnych, nasadzanie rodzimych gatunków drzew i krzewów

8. Czy można jeździć po rzece quadami?
a) tak, zawsze można jeździć po rzece quadem, prawo tego nie zabrania
b) nie, jazda jakimkolwiek pojazdem po rzece jest zabroniona i karalna
c) tak, po rzece mogą jeździć quady osób mieszkających nad rzeką

9. Które zdanie ma największy sens?
a) zawsze powinno się regulować rzeki i umacniać brzegi, bez względu na koszty
b) rzeki powinno się osuszać, a ich koryta zasypywać, aby nigdy więcej nie było powodzi
c) nie powinno się regulować rzek, ani umacniać brzegów, z wyjątkiem ochrony dróg i zabudowań

10. W karpackich rzekach występują jeszcze rzadkie gatunki ryb, które trzeba chronić, są to:
a) brzanka karpacka, głowacz białopłetwy, kleń, płoć i minogi, np. strumieniowy
b) brzanka karpacka, łosoś atlantycki, głowacz białopłetwy i minogi, np. strumieniowy
c) brzanka karpacka, łosoś atlantycki, szczupak, pstrąg, karp, kleń, strzebla potokowa

11. Proces przywrócenia rzekom przekształconym przez człowieka stanu możliwie bliskiego stanowi naturalnemu nazywamy:
a) renaturyzacją
b) reinkarnacją
c) restytucją

12. Oprócz ryb wody polskich rzek zamieszkują inne organizmy, jakie?
a) kraby, ośmiornice, krokodyle, małżoraczki, jętki, raki, widelnice, chruściki
b) raki, larwy chruścików, jętek, widelnic i ważek, małże słodkowodne itp.
c) larwy chruścików, raki, małżoraczki, stułbie, meduzy, larwy ważek, głowonogi

13.  Metoda oceny jakości wody, wykorzystująca organizmy wodne, jako wskaźnikowe nazywa się:
a) bioluminescencja
b) bioindykacja
c) biotechnologia

14. Co to jest obszar Natura 2000?
a) oparta na dyrektywach unijnych europejska forma ochrony przyrody
b) krajowa forma ochrony na tych samych prawach co rezerwat
c) park narodowy powoływany przez ministra środowiska

15. Budowanie wielkich tam na rzekach to dobry czy zły pomysł?
a) dobry, bo na tamach lokalizuje się elektrownie produkujące prąd
b) zły, bo tamy blokują migrację ryb, a prąd można produkować w inny sposób
c) dobry, bo tamy tworzą zbiorniki zaporowe i można uprawiać sporty wodne