WYNIKI KONKURSUZWYCIĘZCY W KATEGORII DOROŚLI

WYNIKI KONKURSU

ZWYCIĘZCY W KATEGORII DOROŚLI

Łącznie w konkursie wzięło udział 8 osób. Spośród uczestników, którzy odpowiedzieli poprawnie na wszystkie pytania wylosowano zwycięzców (metoda losowania: funkcja Randbetween w arkuszu Excel).

          Konkurs organizowany był w ramach projektu „Rzeki małopolskie – czysta Natura 2000”, który współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (koszt kwalifikowany zadania 58.500 zł, kwota dotacji 46.000 zł).  

ZWYCIĘZCY W KATEGORII DOROŚLI

Nagrody wylosowali:

Joanna Kulka z Wysokiej

Magdalena Ledwoń z Zatora

Sosna z Sieciechowic

Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za udział!

Prawidłowe odpowiedzi na pytania dla dorosłych:

1. Jakie funkcje ekologiczne pełni naturalna rzeka?
a) rekreacyjną, jest też źródłem ryb i wody pitnej
b) głównie transportową, rekreacyjną, do produkcji energii elektrycznej
c) łagodzi powodzie i susze, użyźnia glebę, oczyszcza wodę i powietrze, chroni bioróżnorodność i klimat itp.

2. Co to jest obszar Natura 2000?
a) krajowa forma ochrony na tych samych prawach co park narodowy
b) europejska forma ochrony przyrody oparta na dyrektywach unijnych
c) rezerwat lub użytek ekologiczny powoływany przez gminę

3. Czy wydobywanie żwiru z rzeki jest legalne w Polsce?
a) nie, jeśli widzisz, że ktoś kradnie żwir z rzeki, dzwoń na Policję
b) tak, rzeka to żwirownia i każdy może z niej korzystać
c) żwir z rzeki mogą wydobywać tylko właściciele działek, przez które rzeka przepływa

4. Czy można jeździć po rzece pojazdami?
a) tylko, jeśli musimy przekroczyć rzekę w poprzek brodem, a nie ma innego przejazdu
b) tak, zawsze można jeździć po rzece nawet quadem wzdłuż koryta
c) tak, po rzece mogą jeździć koparki lokalnych mieszkańców wydobywające żwir

5. Co zagraża rybom w rzekach?
a) przekarmianie przez wędkarzy, kajakarstwo i zasolenie wód powodujące przyduchę
b) zanieczyszczenie wody śmieciami, budowa mostów wantowych nad rzekami i zrzut ścieków
c) regulacja koryta, budowa tam i zbiorników zaporowych, zrzut ścieków i solanek, zaśmiecanie

6. Które zdanie ma największy sens?
a) rzeki powinny być całe uregulowane, a brzegi trwale umocnione, bez względu na koszty
b) rzeki nie powinny być regulowane, a brzegi umacniane, z wyjątkiem ochrony dróg i zabudowań
c) rzeki powinny być osuszane, a ich koryta zasypywane, aby nigdy więcej nie było powodzi

7. Wyrzucanie odpadów zielonych z działki nad rzekę jest:
a) złe, bo w ten sposób rozsiewane są wzdłuż rzeki obce i inwazyjne gatunki roślin
b) dobre, bo wzbogacamy różnorodność siedlisk roślinnych nad rzeką
c) obojętne dla rzeki i roślin nad nią rosnących

8. Lasy łęgowe rosnące nad rzekami pełnią następującą funkcję.
a) chronią brzegi, oczyszczają wodę, wspomagają obieg wody, chronią przed powodzią i suszą
b) nie pełnią istotnej funkcji, należy je wycinać, aby woda szybciej spływała podczas powodzi
c) pełnią funkcję krajobrazową i oczyszczają powietrze

9. Renaturyzacja rzek oznacza proces:
a) odtworzenia zabudowy hydrotechnicznej w celu ochrony przeciwpowodziowej terenów przyległych
b) odwrócenia biegu rzeki w celu nawodnienia terenów, które do tej pory nie były przez nią zasilane wodami
c) przywrócenia rzekom przekształconym przez człowieka stanu możliwie bliskiego stanowi naturalnemu

10. Bioindykacja to metoda oceny:
a) zawartości tlenu w wodzie w okresie występowania przyduchy zimowej i letniej
b) jakości wody, wykorzystująca organizmy wodne, jako wskaźnikowe
c) temperatury wody w okresie tarliska ryb zimnolubnych, zamieszkujących żwirowe dopływy

11. Naturalne koryto rzeczne jest:
a) proste, najczęściej nie rozdziela się na mniejsze odnogi, jest pozbawione łach i wysepek
b) meandrujące, roztokowe lub wielokorytowe z licznymi odsypami żwiru i wyspami
c) proste, otoczone wysokimi wałami przeciwpowodziowymi, pozbawione starorzeczy

12. Ślad wodny to pojęcie odnoszące się do:
a) ilości wody zużytej na wyprodukowanie jakiegoś dobra (np. jednej sztuki jakiejś rzeczy)
b) śladu pozostawianego na powierzchni oceanu przez duże statki transportowe
c) śladu pozostawionego poprzez wypłukanie ziemi przez wody spływające po jej powierzchni

13. Barszcz Sosnowskiego jest obcym i inwazyjnym gatunkiem rośliny, który powoduje:
a) duszności i zawroty głowy, a przy dłuższym wdychaniu jego oparów objawy grypopodobne
b) po spożyciu wywołuje silne halucynacje i euforię oraz podwójne widzenie
c) silne oparzenia skóry i dróg oddechowych, a po spożyciu biegunkę i krwotoki wewnętrzne

14. W karpackich rzekach występują jeszcze rzadkie gatunki ryb, które trzeba chronić, są to:
a) karp, szczupak, kleń, brzanka karpacka, głowacz białopłetwy i minogi, np. strumieniowy
b) płoć, strzebla potokowa, kleń, brzanka karpacka, łosoś atlantycki, szczupak, pstrąg
c) brzanka karpacka, łosoś atlantycki, głowacz białopłetwy i minogi, np. strumieniowy

15. Skójka gruboskorupowa to gatunek zwierzęcia zamieszkującego rzeki:
a) jest to gatunek ryby dobrze tolerujący zanieczyszczone wody
b) jest to gatunek małży występujący tylko w czystych i natlenionych wodach
c) jest to gatunek ptaka zakładający gniazda na żwirowych łachach